}
يك شنبه ، 9 آذر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

آیین نامه پذیرش اعضای افتخاری و وابسته

ماده 1: كلیات

1-1- مقدمه: کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی، طبق اساسنامه خود میتواند علاوه بر اعضای اصلی، دارای اعضای افتخاری و وابسته باشد، این آیین نامه مشخصات، شرایط و چگونگی پذیرش افرادی را که به موجب اساسنامه کانون میتوانند به عنوان اعضای افتخاری و وابسته پذیرفته شوند، تعیین می نماید.

1-2- شرایط عمومی پذیرش: شرایط مربوط به بندهای 7-1-1، 7-1-3، 7-1-5، اساسنامه کانون برای پذیرش اعضای افتخاری و وابسته نیز لازم الاجرا است. بعلاوه عضویت این افراد نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد. به استثنای اعضای وابسته دانشجو، برای پذیرش هر یک از اعضای افتخاری و وابسته، ابتدا لازم است کمیته تخصصی مربوط  (در صورت وجود) اعلام نظر نماید و سپس بنابه پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی پذیرفته شوند.

1-3- شرکت در برنامه های کانون: اعضای افتخاری و وابسته می توانند در کلیه برنامه های اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و آموزشی کانون شرکت نمایند، اما در مجامع عمومی فقط اعضای اصلی حق رأی دارند.

ماده2 : اعضای افتخاری

مطابق اساسنامه، مهندسان برجسته و چهره های شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیت های علمی دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی، که تمایل به همکاری با کانون دارند، می توانند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی، به عضویت کانون پذیرفته شوند.

افراد زیر میتوانند مشمول این مقررات قرارگیرند:

مهندسان، دانشمندان و پژوهشگران برجسته داخلی یا خارجی و مدیران برجسته کشور در زمینه های فنی و مهندسی که فعالیت آنان در یک زمینه خاص منجر به ارتقاء  بنیادی سطح حرفه مهندسی در کشور شده است. علاوه بر افرادی که خود ابراز تمایل نموده و درخواست عضویت میکنند، کانون نیز میتواند افراد دارای شایستگی لازم را به عضویت افتخاری دعوت نماید.

ماده 3: اعضای وابسته

افراد گروههای زیر میتوانند به عنوان اعضای وابسته کانون پذیرفته شوند:

3-1 کلیه اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشکده فنی.

تبصره: در اولین اصلاحیه اساسنامه، پذیرش این گروه به عنوان اعضای کانون، مورد پیشنهاد قرارخواهدگرفت.

3-2- اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رشته های فنی و مهندسی با دارابودن مرتبه استادی و دانشیاری یا استادیاری با حداقل 1سال سابقه کار

3-3- اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر خارجی در رشته های فنی و مهندسی که با انجام پژوهش های ارزشمند به ارتقاء دانش مهندسی خدمت نموده اند.

3-4- دانشجویان مشغول به تحصیل در یکی از مقاطع رسمی دانشکده فنی دانشگاه تهران. مدرک قابل پذیرش برای دانشجویان کارت تحصیلی آنان است و مدت عضویت تا تاریخ اعتبار کارت تحصیلی میباشد. درصورت تجدید یا تمدید اعتبار کارت تحصیلی، مدت عضویت آنان قابل تمدید است. این دسته از اعضاء لازم‌است هر سال یک بار تا پایان آذرماه کارت تحصیلی خود را به کانون ارائه نمایند تا بر اساس مدت اعتبار آن مدت عضویت آنان تجدید شود.

3-5- كسانیكه دارای تجربه فنی وسوابق كاری قابل توجه در زمینه‌های فنی و مهندسی بوده ولی فاقد مدرك تحصیلی قابل پذیرش نظیر یكی از گروههای فوق باشند. شرایط پذیرش این‌گونه افراد به این شرط تعیین‌می‌شود كه یا به سبب شایستگی‌های فنی خود مورد تقدیر وتشویق مراجع رسمی قرارگرفته باشد و یا موفق به اخذ جوائزی از داخل یا خارج كشور شده باشند..

 3-6- شخصیت های حقوقی که در زمینه های فنی و مهندسی به فعالیت اشتغال دارند.

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane