}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
عضويت
 • برقرارى ارتباط بين نسلهاى مختلف فارغ التحصيل
 • برقرارى تماس با دوستان و هم دانشكده اى ها در سراسر جهان
 • اطلاع از اخبار و رويدادهاى دانشكده فنى در سالهاى پس از فارغ التحصيلى
 • امكان استفاده از خدمات كانون براى دستيابى به فرصت هاى شغلى ارائه شده توسط شركت‌‌ها.
 • داشتن پست الكترونيكى رايگان در سايت كانون، دريافت اطلاعيه ها و پيام نامه ها‌ى كانون توسط پست الكترونيك .
 • استفاده از برنامه هاى فرهنگى كانون( موسيقى، اكران فيلم و …. )
 • شركت در سفرهاى سياحتى و گلگشت ها.
 • شركت در برنامه هاى ورزشى( كوهنوردى، فوتبال و …. )
 • شركت در بازديد پروژه‌هاى بزرگ صنعت كشور.
 • امكان استفاده از بيمه هاى تكميلى درمان.
 • استفاده از تسهيلات ويژه كانون در ارتباط با مراكز ورزشى، باشگاهها، مراكز خريد و …..
 • تحكيم ارتباط دانش آموختگان دانشكده فنى
 
bottomPane