}
يك شنبه ، 6 مــهـــر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

چهره های ماندگار فنی  پ- خ

 

 

 

 

دكتر خسرو پاكدامن همدانی

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1330

بنیانگذار مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

پست الكترونيك: pakdamankhosrow@hotmail.com  

 

 

دكتر پرویز جبه دار مارالانی

مهندس برق

فارغ‌التحصیل 1342

استاد گروه مهندسی برق و كامپیوتر دانشكده فنی

رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران

پست الكترونيك: pjabedar@ut.ac.ir

 

 

 

 

دكتر غلامرضا جزعباس چیان

مهندس معدن

فارغ‌التحصیل 1344

استاد و رئیس (اسبق) مهندسی مواد دانشگاه فلوریدا و رئیس ASM

پست الكترونيك: reza.abbaschian@ucr.edu

http://www.engr.ucr.edu/news/newsletters/EngTimesFall05.pdf

 

 

 

 

دكتر كیومرث جعفر شقاقی

مهندس مكانیك

فارغ‌التحصیل 1340

مدیر و مشاور صنایع و مدرس مهندسی مكانیك

 

 

 

 

مهندس علی اصغر جلال زاده فرد

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1342

رئیس هیات مدیره شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

پست الكترونيك: aa_jalalzadeh@yahoo.com 

 

 

 

شادروان دكتر عباس چمران ساوه ای

مهندس الكترومكانیك

فارغ‌التحصیل 1334

استاد(اسبق) مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

دكتر عبدالرضا چینی

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1350

استاد و رئیس دانشكده مهندسی عمران دانشگاه فلوریدا

chini@ufl.edu :پست الكترونيك

 

 

 

دكتر فرخ حجت كاشانی

مهندس برق

فارغ‌التحصیل 1342

استاد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

مهندس توران خدابنده

مهندس الكترومكانیك

فارغ‌التحصیل 1330

كارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه

از اولین خانم های فارغ‌التحصیل مهندسی ایران

 

 

 

 

مهندس محسن خلیلی عراقی

مهندس الكترومكانیك

فارغ‌التحصیل 1332

رئیس كنفدراسیون صنعت ایران

مدیرعامل شركت بوتان

 

 

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane