}
يك شنبه ، 6 مــهـــر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
چهره های ماندگار فنی ک- م

 

دكتر طاهره كاغذچی
مهندس شیمی
فارغ‌التحصیل 1347
استاد مهندسی شیمی دانشگاه امیركبیر

شادروان مهندس محمد مهدی كمالی
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1322
رئيس (اسبق) هيأت مديره شركت پارسیكان

 

دكتر فرامرز معاون زاده
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1337
استاد و رئیس (اسبق) مهندسی عمران دانشگاه MIT
پست الكترونيك:  ctpidcom@mit.edul

 


مهندس منوچهر معتمدی كردستانی
مهندس الكترومكانیك
فارغ‌التحصیل 1330
رئيس هيأت مديره شركت جروند
پست الكترونيك: info@jarvand.com
                                  

 

مهندس ارك مگردیچیان
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1330
استاد (اسبق) مهندسی عمران دانشگاه امیر كبیر 
مشاور در مهندسي سازه
پست الكترونيك: amekertich@sprynet.com

 

دكتر منوچهر ملك زواره ای
مهندس برق
فارغ‌التحصیل 1344
پژوهشگر ارشد آزمایشگاه های Bell و AT&T
mmalek@stevens.edu :پست الكترونيك

 

دكتر غلامعلی منصوری نراقی
مهندس شیمی
فارغ التحصیل 1342
استاد مهندسی شیمی دانشگاه ایلینویز (شیكاگو) 
پژوهشگر عالی نانو تكنولوژی
پست الكترونيك: mansoori@uic.edu

 

دكتر غلامرضا منوچهری اردستانی
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1359
مدیر عامل شركت پترو پارس
پست الكترونيك: khorshidi@ppars.com

 

مهندس عباس موسوی رهپیما
مهندس شیمی
فارغ‌التحصیل 1341
مدیرعامل شركت فومن شیمی

 

مهندس آلدیك موسسیان
مهندس برق
فارغ‌التحصیل 1335
مدیر و مشاور در تدوین استانداردهای تاسیسات برق ساختمان‌ها
پست الكترونيك: edik_moussessian@yahoo.com

 

شادروان مهندس حسن مولوی تبریزی
مهندس راه و ساختمان
فارغ التحصیل 1319
پیشكسوت پیمانكاری در صنعت ساختمان 
مدیرعامل (اسبق) شركت راه و ساختمان

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane