}
يك شنبه ، 6 مــهـــر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
چهره های ماندگار فنی ن- و

 

مهندس علی رضا ناصر معدلی
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1346
مدیرعامل شركت پرلیت

مهندس محمد حسن نبوی
مهندس معدن
فارغ‌التحصیل 1339
رئیس (اسبق) سازمان زمین شناسی كشور
مسئول زمين‌شناسي مهندسان مشاور آب نيرو

 

دكتر محمود نحوی دهكردی
مهندس برق
فارغ‌التحصیل 1338
استاد و رئیس دپارتمان مهندسی برق دانشگاه Gol poly
 پست الكترونيك: mnahvi@golpoly.edu

 

دكتر فرزاد نعیم
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1356
مشاور عالی مهندسی زلزله 
نایب رئیس شركت مهندسین مشاور John Martin  
پست الكترونيك: farzad@johnmartin.com

 

مهندس شمس الدین نهاوندی
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1323
مدیرعامل شركت ملاوی

 

مهندس منوچهر نوروزی
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1344
رئيس هيات مديره شركت تابليه
رئيس كميته راهبري سدسازي و منابع آب
عضو انجمن شركت هاي ساختماني
پست الكترونيك: info@tablieh.com
 

 

دكتر هوشیار نوشین
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1338
استاد دانشكده مهندسی دانشگاه 
از بنیانگذاران سازه های فضاكار Surrey
پست الكترونيك:
 H.Nooshin@surrey.ac.uk

 

شادروان مهندس حسن نیامیر
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصیل 1319
پیشكسوت مهندسین مشاور 
مدیرعامل (اسبق) مهندسی مشاور

 

دكتر منصور نیكخواه بهرامی
استاد گروه مهندسی مكانیك دانشكده فنی
پست الكترونيك: mbahrami@ut.ac.ir

 

دكتر رامز وقار
مهندس شیمی
فارغ‌التحصیل 1332
استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشكده فنی 
مشاور صنعتی

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane