}
يك شنبه ، 6 مــهـــر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

مهندسان برجسته سال 1376


مهندس حسن مولوی تبریزی

فوق لیسانس مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیل سال 1319


مهندس حسن نیامیر

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1319

 

 

مهندسان برجسته سال 1377


مهندس محمدحسن نبوی

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1340


مهندس آلدیک موسیسیان

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1335

 

 

مهندسان برجسته سال 1378


مهندس غلامرضا شیخ الدین

فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1338


مهندس عباس موسوی رهپیما

فوق لیسانس مهندسی شیمی

فارغ التحصیل سال 1341

 

 

مهندسان برجسته سال 1379


مهندس محمدمهدی کمالی

فوق لیسانس مهندسی راه وساختمان

سال فارغ التحصیلی 1322


مهندس محسن خلیلی عراقی

فوق لیسانس رشته الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1332

 

 

مهندسان برجسته سال 1380


مهندس کرامت الله علیپور

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1325


مهندس غلامرضا زهری

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1338

 

 

مهندسان برجسته سال 1381


مهندس علی اکبر معین فر

فوق لیسانس مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیل سال 1330

 

 

مهندسان برجسته سال 1382


دکتر خسرو پاکدامن همدانی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1330


مهندس سیدجواد شهرستانی

فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1328

 

 

مهندسان برجسته سال 1384


دکتر مهدی قالیبافیان

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1338


مهندس آرک مگردچیان

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1330

 

 

مهندسان برجسته سال 1385


دکتر رامز وقار

فوق لیسانس شیمی

فارغ التحصیل سال 1332


دکتر رضا صفوی نائینی

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1349

 

 

مهندسان برجسته سال 1386


مهندس علیقلی فرداد

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1346


مهندس تیمور لکستانی

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1317

 

 

مهندسان برجسته سال 1387


مهندس علیرضا ناصر معدلی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1346


مهندس رضا آصفی

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1334

 

 

مهندسان برجسته سال 1388


مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1349


مهندس منوچهر نوروزی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1344

 

 

مهندسان برجسته سال 1390


دکتر جعفر کیمیا قلم

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1341


مهندس عزت اله سحابی

فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1331

 

 

مهندسان برجسته سال 1391


مهندس پرویز ونداد

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

سال فارغ التحصیلی 1354

 

 

مهندسان برجسته سال 1392


مهندس همزاسم منصوریان

دکترای مهندسی شیمی

سال فارغ التحصیلی از دانشکده فنی 1345 


مهندس احمد آل یاسین

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1339مهندسان برجسته سال 1394

   دکتر مرتضی زاهدی
فوق لیسانس راه  وساختمان
فارغ التحصیل سال 1344

 

مهندسان برجسته سال 1396

   مهندس محمد عطاردیان
فوق لیسانس راه و ساختمان
فارغ التحصیل سال 1338

   مهندس غلامرضا علیمردانی
لیسانس الکترومکانیک
فارغ التحصیل سال 1342

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane