}
يك شنبه ، 6 مــهـــر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

یک عمر فعالیت مهندسی سال 1388

 

 
مهندس علی سبحانی
فوق ليسانس مهندسی الکترومکانيک
فارغ التحصيل سال1338
(مهاجرت به امريکا و مشغول به کار آزاد در آنجا)

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane