}
يك شنبه ، 19 مـــرداد ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
برگ هایی از تاریخ Minimize


 

برگ‌هایی از تاریخ

"برگ‌هایی از تاریخ" سال‌هاست از چشمان بسیاری پنهان مانده و یا از خاطره‌ها محو گشته­ اند. در راستای حفظ و معرفی تاریخ دانشکده فنی پروژه‌های تاریخ پژوهشی دانشکده فنی (تاریخ شفاهی دانشکده فنی، تاریخ تحلیلی و توصیفی دانشکده فنی و تاریخ تصویری دانشکده فنی) که کندوکاو گسترده­ ای در اسناد و مدارک گذشته و مقالات و اخبار قدیمی را به همراه داشته است در حال اجرا می­باشد.

در این جریان در لا به­ لای این اوراق به مطالب بسیار جالب توجهی بر­می‌خوریم که بازخوانی آنها برای همگان خالی از لطف نخواهد بود. مواردی که خارج از بار نوستالژیک­شان، نگاهی ژرف‌تر به آنها می‌تواند همچون چراغی، روشنگر راه آینده باشد. از این رو به بهانه هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی برآنیم تا برخی از این موارد را در این بخش سایت منتشر نمائیم.
از همه استادان، کارکنان، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشکده فنی که به اسناد، مدارک و یا تصاویر ارزشمندی در خصوص دانشکده فنی و اعضای خانواده بزرگ فنی دسترسی دارند درخواست داریم که با اشتراک گذاشتن این منابع، به غنای هرچه بیشتر مجموعه‌های در حال گردآوری کانون بیافزایند.

 

 
 
برگ اول ـ مقاله "ما معلمیم یا مربی؟"

نوشته: مهندس مهدی بازرگان ـ استاد دانشکده فنی

منبع: نشریه دانشکده فنی شماره1 ـ سال 1328
  برگ دوم ـ گزارش  "جشن پايان تحصيلي دانشكده فني"

نوشته: باقر سيداحمديان، دبير و رييس دفتر دانشكده فني

منبع: نشریه دانشکده فنی شماره2 ـ اسفند 1329
 

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 31 مرداد 1313

  برگ چهارم ـ مقاله  "ماد؛ يادگاري ماندگار"

نوشته: سيما رادمنش، برگرفته از نشريه اتاق بازرگاني - مهرماه 1338

منبع: نشریه مجلس وكلاي تجار تا اتاق ايران - 1391
  برگ پنجم ـ خبر  "بناي مهم دانشگاه"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 8 شهريور 1313
  برگ ششم ـ خبر  "بررسي لايحه تاسيس دانشگاه"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 23 ارديبهشت 1313
  برگ هفتم ـ متن  "قانون تاسيس دانشگاه"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 8 خرداد 1313
  برگ هشتم ـ اطلاعيه  "ثبت نام داوطلبان ورود به دانشكده فني"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 13 شهريور 1313
  برگ نهم ـ خبر  "افتتاح دانشكده فني"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 14 شهريور 1313
   برگ دهم ـ خبر  "اساسنامه دانشكده فني"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 31 شهريور 1313
    برگ يازدهم ـ گزارش  "مراسم افتتاح دانشكده فني در عمارت جديد دارالفنون"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 4 مهر 1313
    برگ دوازدهم ـ خبر  "عمارت مخصوص دانشكده فني"

خبر

منبع: روزنامه اطلاعات 5 مهر 1313
   

 

bottomPane