مهندس کرامت‌اله علیپور درگذشت

Categories: | Author: fanninewsadmin | Posted: 1397/12/19 | Views: 202

با کمال تاسف با خبر شدیم مهندس کرامت‌اله علیپور (معدن 25)، مهندس برجسته و پیشکسوت دانشکده فنی در آمریکا درگذشت. مهندس علیپور ار بنیان‌گذاران صنعت معدن‌کاری و نوسازی معادن در ایران به شمار می‌رود. وی مدتی نیز معاونت سازمان زمین‌شناسی و معدنی کشور را برعهده داشت. از تالیفات وی می‌توان به ترجمه کتاب زمین‌شناسی ذخایر معدنی اسمیرنف و تالیف تاریخ زمین‌شناسی ایران اشاره کرد. وی سال 1380 به عنوان مهندس برجسته از سوی کانون معرفی شد.

پایگاه اطلاعرسانی کانون فنی:

با کمال تاسف با خبر شدیم مهندس کرامت‌اله علیپور (معدن 25)، مهندس برجسته و پیشکسوت دانشکده فنی در آمریکا درگذشت. مهندس علیپور ار بنیان‌گذاران صنعت معدن‌کاری و نوسازی معادن در ایران به شمار می‌رود. وی مدتی نیز معاونت سازمان زمین‌شناسی و معدنی کشور را برعهده داشت. از تالیفات وی می‌توان به ترجمه کتاب زمین‌شناسی ذخایر معدنی اسمیرنف و تالیف تاریخ زمین‌شناسی ایران اشاره کرد. وی سال 1380 به عنوان مهندس برجسته از سوی کانون معرفی شد.

کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این ضایعه را به دوستان و خانواده گرامی ایشان تسلیت گفته و برای روح تازه درگذشته شادی آرزو می‌کند.