}
يك شنبه ، 19 مـــرداد ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

مهندس یوسف یشمی درگذشت

پایگاه اطلاعرسانی کانون فنی:

با کمال تاسف با خبر شدیم مهندس یوسف یشمی (الکترومکانیک 40)، از حامیان و یاریگران قدیمی کانون پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.

کانون مهندسین فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این ضایعه را به دوستان و خانواده گرامی ایشان تسلیت گفته و برای آن مرحوم شادی و مغفرت آرزو میکند.

تعداد بييندگان:  105
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane