}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دو عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزیده مهندسی کشور در سال ۱۳۹۵

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:
دکتر فرخ امینی‌فر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر حامد میرزاده سلطان‌پور، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران به عنوان دو دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور معرفی شدند.
مراسم گرامیداشت روز مهندسی و تجلیل از برگزیدگان مهندسی کشور، منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ روز پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۵ در فرهنگستان علوم برگزار ‌شد.
در این مراسم از سه استاد برجسته مهندسی کشور، سه مهندس برجسته کشور و پنج دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور تجلیل به عمل آمد که دکتر فرخ امینی‌فر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر حامد میرزاده سلطان‌پور، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران دو دانشمند از پنج دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور این فهرست بودند.

تعداد بييندگان:  1033
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane