}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دکتر بنفشه زهرایی سرپرست گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران شد

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده عمران:
دکتر بنفشه زهرایی به مدت دو سال به سرپرستی گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران منصوب شد.
دکتر زهرایی پیش از عهده‌دار مناصبی چون مشاور منابع آب سازمان غذا و کشاورزی ملل متحدد، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی عمران و مدیر قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی بوده است و هم اکنون از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران است.
کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و برایشان موفقیت‌های روزافزون آرزومند است.

تعداد بييندگان:  1134
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane