}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

چاپ کتاب استاد دانشکده فنی توسط انتشارات IET

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:
کتاب تشخیص خطای موتورهای القایی، نوشته دکتر جواد فیض، عضو هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران توسط انتشارات IET منتشر شد. این کتاب با همکاری، وحید قربانیان و گوجکو جک سیمویچ در سال ۲۰۱۷ در ۵۴۰ صفحه منتشر شد.
دکتر فیض در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه تهران درباره اهمیت این کتاب گفت: موتورهای القایی هنوز مهم‌ترین و قابل اعتمادترین ماشین‌های الکتریکی محسوب می‌شوند. بازه گسترده کاربرد آن‌ها باعث شده که در معرض تنش‌های مختلف الکتریکی، مغناطیسی، حرارتی و مکانیکی قرار گیرند و این امر منجر به ضرورت تشخیص خطای این موتورها به عنوان بخشی از فرآیند نگهداری شده است.
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با اشاره به هدف کتاب تشخیص خطای موتورهای القایی تصریح کرد: هدف از کتاب حاضر پر کردن این خلا با تمرکز بر فرایندهای نظری، تجربی و کمک‌های کامپیوتری برای تشخیص خطا، و بنا نهادن یک روش ساختاری جامع است تا به کاربر اجازه دهد سیاست تشخیص درست را انتخاب کند.

تعداد بييندگان:  585
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane