}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

برگزاری دوره‌های مشترک دانشکده فنی و دانشگاه ایندیانا پردو

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده فنی:
پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در خصوص پذیرش دوره‌های مشترک ایندیانا پردو اطلاعیه‌ای صادر کرد.
دانشجویان متقاضی پذیرش دوره‌های مشترک ایندیانا پردو پردیس دانشکده‌های فنی در مقطع کارشناسی، جهت اطلاع از شرایط، مدارک مورد نیاز، زمان و مکان مصاحبه، می‌توانند به سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی مراجعه کنند.
برخی از شرایط به این شرح است: مدت دوره به‌طور معمول چهار سال تحصیلی (شامل هشت نیمسال تحصیلی) است که چهار نیمسال اول در دانشکده فنی دانشگاه تهران و چهار نیمسال بعد در دانشگاه ایندیانا-پردو در کشور آمریکا برگزار خواهد شد. در صورتی که دانشجو در این مدت موفق به گذراندن واحدهای تعیین شده نشود، حداکثر یک ترم اضافی در ایران و یک ترم اضافی در آمریکا به وی مهلت داده خواهد شد.
در مدت تحصیل دانشجویان در ایران، دروس عمدتا به زبان انگلیسی ارایه خواهد شد. در صورت نیاز، دانشجویان برای شرکت در کلاس¬های تقویت زبان انگلیسی به دانشکده زبان¬های خارجی دانشگاه تهران معرفی خواهند شد.
پس از اتمام تحصیل در دانشگاه ایندیانا-پردو، دانشجویان موظف به بازگشت به ایران و تکمیل مراحل فراغت از تحصیل در دانشگاه تهران، از جمله ارایه پروژه کارشناسی خود هستند. تا زمانی که مراحل فراغت از تحصیل در دانشگاه تهران به‌طور کامل انجام نشده باشد، دانشجویان از هیچیک از دو دانشگاه مدرکی دریافت نخواهند کرد.

تعداد بييندگان:  602
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane