}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

برگزاری دو کارگاه علمی در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده فنی :
دو کارگاه علمی با موضوع "Advanced Studies in Materials Degradation" و "Design of Advanced Micro- Structured for a New Generation of Steels" به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، 23 و 24 آبان ماه 1396 توسط دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
کارگاه علمی "Advanced Studies in Materials Degradation" توسط "قطب علمی مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع" با سخنرانانی از کشور ایتالیا ساعت 14 روز سه شنبه 23 آبانماه اس در محل آمفی تئاتر کوثر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و کارگاه علمی "Design of Advanced Micro- Structured for a New Generation of Steels" به همت "قطب علمی مواد با کارایی بالا" با سخنرانی استادان موسسه تحقیقاتی CENIM- CSIC از کشور اسپانیا ساعت 10 صبح چهارشنبه 24 آبانماه در محل آمفی تئاتر کوثر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار خواهد شد.

تعداد بييندگان:  690
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane