}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

رویداد روز پروژه برگزارخواهد شد

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در راستای رسالت اجتماعی خود و برنامه سوم دانشگاه تهران، برای دومین بار دفاع از پروژه‌های کارشناسی دانشجویان فرهیخته خود را در قالب ارائه پوستر برگزار می نماید. هدف از این امر، تسهیل آگاهی ذینفعان از دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشکده و دانش‌آموختگان آن و همچنین گسترش تعامل دو سویه با کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، فناوران و فعالان صنعتی برتر کشور در راستای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است.

لذا بدین وسیله از مدیران و متخصصان محترم برای حضور در این برنامه جهت تعمیق و گسترش ارتباط علمی و فنی با دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دعوت به عمل می‌آید.

این رویداد در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.

فهرست پروژه‌هایی که در رویداد «روز پروژه» ارائه می‌گردد به همراه جزئیات بیشتر برنامه در سایت رویداد  (http://ece.ut.ac.ir/projectday) قابل دسترسی است.

تعداد بييندگان:  559
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane