}
يك شنبه ، 6 مــهـــر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

کسب عنوان مقاله برتر موسسه مهندسان برق و الکترونیک توسط دانشکده فنی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:

مقاله استادان و دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، مقاله برتر موسسه مهندسان الکترونیک شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، مقاله ارسال شده از طرف شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، به نگارش دکتر محمود کمره‌ای (برق 58) و دکتر حمید سلطانیان‌زاده (برق 63)، اعضای هیات علمی و سعید اخوان، دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به عنوان یکی از پنج مقاله برتر IEEE Region8  انتخاب شده است.
موسسه مهندسان برق و الکترونیک (
IEEE) یک موسسه حرفه‌ای در آمریکاست که در سال 1963 تاسیس شده و در حال حاضر بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای است که برای پیشرفت فناوری فعالیت می‌کند.

تعداد بييندگان:  184
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane